Home   PW a věda

PW a věda

Výukový systém PlayWisely®

Výukový systém PlayWisely® maximalizuje efektivitu učení i zábavu. Učí totiž stejným způsobem, jakým se přirozeně učí i náš mozek. Vyvinuli jsme systém karet PlayWisely® efektivně vytváří nervové spoje potřebné pro zrakové dovednosti, schopnost učení a řečové dovednosti v raném věku. Nejde nám o to, abychom produkovali geniální dítka. Chceme dětem pomoci zdokonalit neurosensorické dovednosti, které později využijí při učení. Až přijdou na to, co chtějí dělat, co je baví nebo na co mají nadání, budou moci plně zrealizovat své sny!
PlayWisely®spojuje vědu, pedagogiku a sport.

Tento neurosensorický výukový systém PlayWisely Science„zapíná a vylaďuje“ rané schopnosti učení a pohybu.V PlayWisely® zdůrazňujeme, že kognitivní a motorické učení v raném věku neznamená tradiční výuku čtení, psaní, počítání nebo tělesnou výchovu, ale spíše rozvoj navigačních dovedností a schopnosti zpracovat vjemy, které nám později umožní efektivně rozvinout další dovednosti. Cílem našeho jedinečného systému je vybudovat širokou základnu efektivního nervového přediva, aby děti mohly rozvinout sebevědomé užívání mozku i těla, a cítily se díky tomu úspěšné v jakémkoli akademickém či sportovním prostředí.

Tak jako se sportovci spoléhají na trénink určitých základních dovedností, které jim později pomohou k vyšší výkonnosti, trénuje PlayWisely® síť odpovědnou za přesnou detekci, zpracování, koordinaci, definici a analýzu dat potřebnou pro dobré studijní a sportovní výkony.

Naše metoda rozvíjí následující neurosensorické a zpracovací dovednosti:

 • Ostření a spolupráce obou očí – oči pracují ve shodě a náležitě se
  zaměřují na pozorovaný objekt
 • Sledování pohybu – plynulé sledování podnětu při pohybu v zorném poli
 • Detekce signálu – schopnost zaměřit se pouze na jeden údaj
  a na ostatní neobracet pozornost
 • JND – Rozlišení podnětů na základě minimálních, sotva pozorovatelných
  rozdílů
 • Bystrost – postřeh
 • Rozlišování – schopnost odlišit od sebe jednotlivé podněty
 • Orientace ve směrech – vědomí pozice a orientace podnětů
 • Koordinace smyslů – vědomí skutečnosti, že pohyb, zvuky
  a vizuální vjemy spolu úzce souvisejí a že si díky nim můžeme vytvářet očekávání ve vztahu k objektům a dějům v okolním světě
 • SIP – Rychlost zpracování informace
 • Rozpoznávání vzorů a schémat – schopnost zorientovat se v informacích a najít v nich smysl
 • Propojení oblastí mozku – propojení specializovaných částí mozku zpracovávajících určité vlastnosti, které společně napomáhají interpretaci okolního světa.
 • Efektivita vstupu a výstupu dat – schopnost koordinace odpovídajících a efektivních reakcí na konkrétní vstupní informace.

Cílem systému PlayWisely’s® není produkovat geniální dítka, ale vybudovat širokou základnu efektivního nervového přediva, aby děti mohly rozvinout sebevědomé užívání mozku i těla, a cítily se díky tomu úspěšné v jakémkoli akademickém či sportovním prostředí. 

Tak jako se sportovci spoléhají na trénink určitých základních dovedností, které jim později pomohou k vyšší výkonnosti, trénuje PlayWisely’s® nervovou síť odpovědnou za přesnou detekci, zpracování, koordinaci, definici a analýzu dat potřebnou pro dobré studijní a sportovní výkony.

Jaké vědecké poznatky PlayWisely® využívá?

V rámci programu PlayWisely® byla vypracována The Directionality Method™ (Metoda orientace ve směrech). Tato metoda, čekající v současné době na udělení patentu, podporuje přirozené schopnosti učení a pohybu a je založena na velmi významném vlivu, který má gravitace na způsob a fungování lidské výkonnosti. Gravitace dodává našemu světu a tělu směrovou orientaci od způsobu, jakým se učíme (směrová orientace písmen a čísel, čtení zleva doprava), až ke způsobu, jakým se pohybujeme (naše lateralita a dynamika pohybu). Cílem Metody orientace ve směrech™ je rozvoj nervového přediva sloužícího k efektivní navigaci našeho těla ve vnějším světě. Tato metoda vznikla na základě výzkumu s NASA a je natolik inovativní, že byla v rámci Fóra raného vzdělávání prezentována na Univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Jedná se o první ucelenou metodu, která rozvíjí schopnosti učení i pohybu v rámci jednoho paradigmatu.