Home   PW a motorika

PW a motorika

Systém motorického rozvoje pracuje s vestibulárním smyslem zjišťujícím umístění, orientaci a směr pohybu těla v prostoru a proprioceptivním smyslem informujícím o pozici končetin ve vztahu k trupu. Postupem od částí k celku se tak vytváří povědomí o poloze celého těla. Propojení daných neurosensorických drah a rozvoj jejich doprovodných neurosensorických dovedností vede ke zvýšení výkonnosti.

PlayWisely’s® spojuje vědu, pedagogiku a sport. Tento neurosensorický výukový systém „zapíná a vylaďuje“ rané schopnosti učení a pohybu.