Home   Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy

Čím se PlayWisely® liší od jiných programů pro děti od narození do tří let?

PlayWisely® je první neuropsychofyzikální program zrcadlící přirozené způsoby učení mozku. V současné době náš program čeká na udělení patentu. Každá lekce představuje 30 minut plných zábavy, díky níž se optimálně „zapíná a vylaďuje“ skvělý a ohromující mozek vašeho dítěte. Prosazujeme koncept „vývojové prosperity“ . V kritickém období, kdy se v mozku vytvářejí nervové dráhy a učení je nejefektivnější a nejzábavnější, vycházíme ze všech známých vývojových mezníků odpovídajícím věku dítěte, a rozvíjíme tak v oblasti učení pozornost, rozpoznávací, paměťové a jazykové dovednosti, a v oblasti pohybu rovnováhu, sílu a vizuální, hrubou a jemnou motoriku. Naším cílem není udělat z dítěte malého génia. Snažíme se mu pomoci vybudovat sebevědomí při používání mozku a těla, aby později, až přijde na to, čím se chce zabývat, co ho baví nebo na co má nadání, byla jeho nervová soustava připravena a pomohla mu naplnit jeho sny.

V čem spočívá přínos PlayWisely®?

PlayWisely® je inovativní program, který „zapíná a vylaďuje“ vrozené nástroje mozku, a optimalizuje tak přirozené schopnosti učení a pohybu nezbytné pro úspěch dalšího rozvoje dítěte. Profesor Eugene Galanter, ředitel Psychofyzikální laboratoře při Kolumbijské univerzitě, to shrnul slovy: „PlayWisely® přichází s unikátním přístupem, který spojuje motorický a kognitivní rozvoj a pomáhá dětem dosáhnout optimálního vývoje. Rozvoj v raném dětství, zejména v letech předcházejících formální školní výuce, je až příliš často opomíjen a ponechán na pospas osudu. PlayWisely® se zaměřuje na toto kritické období a pomáhá přístup ke vzdělávání nejmenších dětí změnit.“

Mé dítě je ve vývoji opožděné. Mohu s ním i přesto chodit na lekce PlayWisely® ?

Rozhodně ano! Naše metoda totiž vychází z přirozené posloupnosti vývoje mozku v oblasti učení a pohybu, takže si můžete zvolit takovou úroveň, která bude nejlépe vyhovovat vývojovému věku vašeho dítěte. Existují případy, které naznačují, že PlayWisely® představuje účinný nástroj rané intervence pro děti s vadou zraku, řeči nebo poruchou autistického spektra. Chcete-li se dozvědět víc, klikněte, prosím, na „Plánovaný výzkum“ nebo „Hrajte si doma“.

Kdy mohu začít?

PlayWisely® nabízí v současné době lekce v pěti věkových kategoriích od narození do tří let. Více informací o konkrétních lekcích odpovídajících věku vašeho dítěte a jejich cílech naleznete v sekci Lekce
.

K čemu je program PlayWisely®?

Odborníci se shodují, že raná stimulace odpovídající věku je pro rozvoj dítěte nezbytně důležitá. Zkušenosti, které vaše miminko nebo batole získá v prvních letech života, utvářejí strukturu jeho mozku. Rodiče se naučí, jak podle nejnovějších poznatků tvůrčím a zábavným způsobem rozvíjet v dětech tělesné a mozkové sebevědomí tolik potřebné pro osvojení budoucích studijních a sportovních dovedností.

Nebude PlayWisely® na mé dítě příliš tlačit?

Ne. Naše lekce se konají jednou týdně, trvají pouhých 30 minut a jsou plné zábavy. Rodiče se lekcí účastní spolu s dítětem. Učíme je, jak funguje mozek i proč se dětem učení líbí a připadá jim známé. Rodiče jsou obvykle příjemně překvapení a nadšení, když vidí míru pozornosti a zájmu svého dítěte. Ze zkušenosti můžeme říci, že správné aktivity ve správný čas a ve správném sledu představují potravu, kterou dětský mozek náruživě hltá!

Čím je metoda PlayWisely®inovativní a vědecká?

V rámci programu PlayWisely® byla vypracována The Directionality Method™ (Metoda orientace ve směrech). Tato metoda, čekající v současné době na udělení patentu, podporuje přirozené schopnosti učení a pohybu a je založena na velmi významném vlivu, který má gravitace na způsob a fungování lidské výkonnosti. Gravitace dodává našemu světu a tělu směrovou orientaci od způsobu, jakým se učíme (směrová orientace písmen a čísel, čtení zleva doprava), až ke způsobu, jakým se pohybujeme (naše lateralita a dynamika pohybu). Cílem Metody orientace ve směrech™ je rozvoj nervového přediva sloužícího k efektivní navigaci našeho těla ve vnějším světě. Metoda vznikla na základě výzkumu s NASA a je natolik inovativní, že byla v rámci Fóra raného vzdělávání prezentována na Univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Jedná se o první ucelenou metodu, která rozvíjí schopnosti učení i pohybu v rámci jednoho paradigmatu.

Bude mé dítě díky PlayWisely® chytřejší?

Odborníci zjistili, že se děti učí instinktivně. Naši lektoři procházejí speciálním školením, aby tento vrozený instinkt dokázali podpořit. Rodiče se učí, co mohou od svých dětí očekávat a jaké aktivity vedou k osvojení konkrétních dovedností v konkrétních fázích vývoje. Děti díky tomu mají více příležitostí k učení. Pro budoucí úspěch vašeho dítěte je velice důležité nadšení. V rámci jedné zajímavé studie se vědci snažili zjistit, které děti čtou ve dvanácti letech lépe. Zda jsou to děti, co se naučily číst ve třech letech, nebo ty, který četly až v šesti. Výsledek byl překvapivý. Ukázalo se, že nezáleží ani tak na tom, kdy se děti naučily číst, ale zda je čtení BAVILO! V PlayWisely® máme tuto skutečnost na paměti a usilujeme o vytvoření nervových drah, které dětem později, až přijdou na to, čemu se chtějí věnovat, pomohou plně zrealizovat jejich sny. Za „chytré“ už dnes nepovažujeme dítě, které se všechno naučí nejdříve nebo obsáhne největší množství informací. Vědci se dnes domnívají, že „chytré“ či „bystré“ je takové dítě, které dokáže ke spojení se světem efektivně používat nástroje svého mozku. „Bystrost“ odkazuje na kvalitu a preciznost při sběru dat z prostředí, efektivitu jejich zpracování a analýzy a odpovídající následnou reakci. Naším výkonnostním cílem je maximálně efektivní využití těchto nástrojů. PlayWisely® se například nesoustředí na výuku abecedy a čísel, ale spíše na procvičení nervových drah, díky nimž je možné tyto znalosti účinně uplatnit. Když se batolata v programu PlayWisely® naučí abecedu nebo číselnou řadu, máme z toho radost, protože to znamená, že už mají připravené nervové dráhy potřebné pro určitý druh učení.