Home   O školce   Denní program

Denní program

 Denní program

7:00 – 9:00   příchod dětí/ mytí rukou/ použití toalety/ volná hra

9:00 – 9:45   svačina/ranní elipsa / skupinová práce / projekt/ zpívání / tancování

10:00-11:00  pobyt venku

11:15-11:45   mytí rukou, toaleta/ příprava na oběd /oběd/mytí rukou/

11:45 – 12:00 odchod dopoledních dětí

12:00 – 14:15 odpočinek – čtení pohádky, hraní

14:15 – 16:30   svačina/ program venku nebo ve třídě

14:45 – 16:30   vyzvedávání dětí/ odchod domů


  •  Elipsa je součástí každodenního programu Pružné Monte školky. Navozuje zklidnění dětí a celkové naladění se na společnou činnost. Začíná uvítací písničkou a doplněním kalendáře, následují jednoduché matematické úkony, básničky spojené s cvičením, písničky doprovázené kytarou nebo klavírem.
  • Volná hra děti využívají nabídku hraček a pomůcek podle svého výběru; hrají si na koberečcích nebo u stolečků. Jsou vedeny k vrácení hračky zpět na místo.
  • Projekty ucelené bloky na dané téma např.: Písmena, Vesmír, zvířata ; zahrnují výtvarnou činnost, pokusy, výrobky, pracovní listy a další pohybové a hudební aktivity k danému tématu.
  • Pobyt venku probíhá každý den téměř za každého počasí. Děti jsou povzbuzovány k běháním křiku a aktivitě. 
  • Odpočinek je klidová část dne. Děti spí, nebo si hrají, poslouchají pohádku.