Home   O školce   Proč naši školku?

Proč naši školku?

Prostředí Pružné Monte školky je léty prověřované a přizpůsobované všestrannému rozvoji dětí ve věkově smíšeném kolektivu od 2 do 7 let, kterým nabízí:

  • Možnost celodenní práce s Montessori pomůckami z oblasti jazyka,matematikykosmické výchovysmyslové výchovy a praktického života, zprostředkovanou proškolenými pedagogy.
  • Každodenní společnou práci na elipse, projektové dny, komunitní kruh, hudební a výtvarnou výuku.
  • Informování rodičů o dění ve školce – než jdou děti domů již jsou fotky na Facebooku a informace na nástěnkách
  • Oslavy narozenin v kruhu dětí a kamarádů ze školky.
  • Výtvarnou činnost s bohatou nabídkou materiálů a technik
  • Dětské hřiště na zahradě školky vybavené bezpečnými, certifikovanými herními prvky – houpačky, klouzačky, šplhací plošiny, pískoviště….
  • Nově zrekonstruovanou budovu školky (nová okna a střecha, zateplení fasády, výmalba)
  • prázdninovou školku – alespoň jednu třídu máme otevřenou v období všech školních prázdnin.

Skutečnost, že třída je věkově smíšená koresponduje s přirozenou kompozicí společnosti, ve které žijeme. Proto, toto prostředí přirozeně vytváří možnost rozvoje sociálních dovednosti jako je pomoc druhému, tolerance, respekt k možnostem či práci druhých.


V Pružné Monte školce je na prvním místě bezpečnost všech dětí. Hlavním požadavkem je respekt k druhým a k tomu co jim patří. Řád ve třídě a denní pravidelnost jsou nezbytným předpokladem k tomu, abychom mohli všem dětem nabídnout co nejvhodnější prostředí pro jejich učení.  V tom  nám napomáhá přístup, který je jedinečným vyvážením mezi  svobodou a řádem.


Prostor třídy je navržen přesně tak, aby vyhovoval všem potřebám malých dětí.  Všechny aktivity ve třídě jsou připravené pro práci dětských rukou a jsou navrženy tak, aby dítě mohlo samo zjistit a opravit svoji chybu, což podporuje jeho přirozenou touhu po sebeocenění.  Do každodenního programu patří také společné setkávání třídy „na elipse“, kde jsou děti provázeny různými hudebními a pohybovými aktivitami (zároveň se učí pracovat společně jako skupina, sledovat pokyny a rozvíjí svůj smysl pro utváření komunity). Mezi každodenní aktivity patří také čtení příběhů a čas strávený na školním hřišti. Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly Vašim dětem dosáhnout samostatnosti a rozvíjely jejich sebevědomí a sebedůvěru. .


CHOVÁNÍ A DISCIPLÍNA

Jestliže  je pro některé dítě obtížné ovládnout své chování či emoce a ruší tím ostatní, učitel jej na to vhodnou formou upozorní. Pokud i přesto své chování nezmění, je dítě na krátkou dobu odloučeno od ostatních dětí, abychom dítěti dali možnost pro zklidnění  a sebeovládnutí.  Dítěti je dáno jasně najevo, že nepřijatelné je jeho chování, nikoliv dítě samotné. Děti jsou podporovány v tom, aby své chování upravily s ohledem na pravidla dohodnutá  s ostatními kamarády. To jim pomáhá rozvinout smysl pro zodpovědnost za své jednání, úctu a ohled k druhým. Větší potíže s disciplínou řeší učitel individuálně s rodiči, kdy se společně dohodnou na postupu změny. Vyhrazujeme si právo na ukončení docházky do školky.

Příležitost prozkoumat zajímavé aktivity

Děti mají příležitost prozkoumat aktivitu, která je zaujme a uspokojí „citlivé období“ ve kterém se právě nacházejí. Třída nabízí velké množství aktivit z praktického života, smyslové výchovy, kosmické výchovy, českého jazyka i matematiky umístěných na nízkých policích. Součástí třídy jsou zvířata a rostliny o které se děti starají.


Děti se rozvíjejí přirozeně svým vlastním tempem

Učitel je pouze průvodce, který umožní dětem vyvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Děti se stávají nezávislými v procesu učení. Sami si vybírají s čím budou pracovat a co budou v daném okamžiku dělat.


Rozvíjí vztahy a sebedůvěru

Děti se učí navzájem, mají příležitost být učeny vrstevníky a také přijmout roli učitele. Ve věkově smíšených třídách si budují blízké vztahy a sebedůvěru daleko účinněji než ve třídách homogenních.


Děti spolupracují a pomáhají si

Dítě je vedeno ke společnému učení, spolupráci a vzájemné pomoci. Nejúspěšnější lidé jsou obvykle ti, kteří dokáží spolupracovat s ostatními. Tradiční školy často odrazují od spolupráce, kterou nazývají „podváděním a opisováním“.


Ruce na učení

Nabízíme smyslové aktivity. Pomůcky ve třídě přímo nabádají k osahání a zažití všech fyzikálních vlastností. Ve třídě nejsou jenom montessori pomůcky, ale i chytré hračky, hry, lego, stavebnice, výtvarné potřeby.


Atmosféra péče, přátelství a respektu

Slušnost, zdvořilost a důvěra vytvářejí atmosféru péče, přátelství a respektu. Předškoláci rádi pomáhají menším dětem s drobnými činnostmi (oblékání, nanesení pasty na kartáček, pomoc s úklidem, předvedení montessori činností). Děti se učí zásadám slušného chování, umí pozdravit, poděkovat, omluvit se, přivítat návštěvu.