Home   O školce   Hygiena

Hygiena

 

Samozřejmostí je vedení dětí k mytí a osušení rukou po příchodu do školky a po použití toalety, před jídlem a po jídle. Každé dítě má k dispozici vlastní ručník a kelímek s pastou a kartáčkem. Ke kontrole umytých pusinek slouží v koupelně malé zrcadélko.


Za každého počasí je zařazen pobyt venku – jednou až dvakrát za den. Zahrada je oplocená a přizpůsobená pohybu dětí. Po návratu se děti převléknou do čistého oblečení, je-li třeba, a myjí si ruce mýdlem. Po obědě následuje čištění zubů, oblíbená společná činnost. Děti odpočívají v postýlkách, starší děti si hrají, prohlížejí knížky, poslouchají pohádku.


I přestože u dětí kolem tří let nepředpokládáme, že zvládnou používat toaletu samostatně, vedeme všechny děti  k co největší samostatnosti v jejím používání. Vše se uskutečňuje tak, aby byla rozvíjena odpovědnost za používání toalety, avšak v  souladu s fyzickými i emocionálními schopnostmi dítěte.


Čistotu a hygienu ve školce zajišťuje provozní pracovník. Všechny naše prostory odpovídají platným hygienickým normám, je zaveden systém HACCP, probíhají hygienické kontroly. Veškeré zařízení školky včetně spotřebičů odpovídá platným bezpečnostním a protipožárním normám a je pravidelně kontrolováno.