Home   Lekce

Lekce

  • 1 lekce programu PlayWisely® představuje 30 minut aktivity a zábavy. Na lekce je možné docházet 1 x nebo 2x týdně.
  •  Na začátku a na konci lekce se pracuje s inovativním systémem karet, který rozvíjí kognitivní dovednosti. Zbývající složky jsou zaměřené na vizuální a hrubou motoriku a rozvíjejí odpovídající pohybové dovednosti.
  • PlayWisely® nabízí miminkům a batolatům vzdělávací systém, který využívá jejich přirozených schopností učení a pohybu v každé fázi vývoje.
  • Zkušenosti, které vaše miminko získá v raném věku, utvářejí strukturu jeho mozku.
  • Odborníci se shodují, že raná stimulace odpovídající věku je pro rozvoj dítěte nezbytně důležitá.
  • Rodiče se naučí, jak podle nejnovějších poznatků tvůrčím a zábavným způsobem rozvíjet v dětech tělesné a mozkové sebevědomí tolik potřebné pro osvojení budoucích studijních a sportovních dovedností.
  • Pomocí systému karet rozvíjí PlayWisely®pozornost, rozlišovací schopnosti a paměťové dovednosti důležité pro efektivní učení.

REZERVOVAT UKÁZKOVOU LEKCI ZDARMA

 


 

 

Miminka 1   PlayWisely  4 – 8 měsíců

Index Image

  • Lekce jsou zaměřené na rozvoj rané pozornosti, rozpoznávací schopnosti, základní rovnováhy, síly a vizuálně-motorických dovedností. Hravou a zábavnou formou pomáháme dětem „zapnout a vyladit“ rané smyslové dovednosti.

 

 


 

Miminka 2   PlayWisely  8-12 měsíců

Index Image

  • Lekce jsou zaměřené na rozvoj známých raných dovedností, jako je pozornost, rozlišovací schopnost a paměť, ve formě odpovídající této věkové kategorii. Vycházíme se z přirozených vývojových milníků, jakými jsou například pinzetový úchop, kopání a lezení. 


Batolata 1   PlayWisely  12-18 měsíců

Učíme se první slova a krůčky

Index ImageProcvičuje se koordinace zrakových, sluchových a pohybových nervových drah v mozku za použití inovativního systému karet PlayWisely’s® , který v současné době čeká na udělení patentu. Děti se učí chytat a házet, trénují kopy, údery, chůzi, běh a pády.

 

 

 


 

Batolata 2   PlayWisely  18-36 měsíců

Poznáváme a zkoumáme

 descriptionLekce jsou zaměřené na zlepšení pozornosti, rozlišovací schopnosti a paměťových dovedností, na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. Vaše dítě se naučí abecedu, základní číselnou řadu dopředu i pozpátku, barvy, tvary a kategorizační schopnosti. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní dovednosti z oblasti jemné motoriky a sportu.